Meteen naar de inhoud

Lidmaatschap

Wat biedt de vereniging Memento Mori Harkema haar leden?

De vereniging heeft een eigen uitvaartcentrum en begraafplaats. Voor de leden gelden ledenprijzen. De vereniging kent een ledenkorting van € 1050,-. Dit betekent dat op de totaalfactuur van de uitvaart € 1050,- in mindering gebracht wordt. Let op: dit geldt alleen voor leden als Memento Mori de uitvaart verzorgd heeft. 

Hoe wordt u lid?

Iedereen die een binding met Harkema heeft kan lid worden van onze vereniging. Als lid betaalt u contributie, deze wordt jaarlijks in het voorjaar door ons geïncasseerd. De afschrijving van de contributie op uw rekeningafschrift is uw bewijs van lidmaatschap. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis lid bij een gezinslidmaatschap. Voorwaarde is wel dat de kinderen zijn opgegeven bij de vereniging.

Vanaf 18 jaar worden kinderen zelfstandig lid van de vereniging en gaan zij contributie betalen. Indien u later lid wil worden moet inschrijfgeld betaald worden. Hoe hoog dit inschrijfgeld is kunt u berekenen op de site van de Friese Federatie (zie links). Wilt u lid worden dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Ook kunt u zich aanmelden bij één van de bestuursleden.

Let op: U dient adreswijzigingen, wijziging banknummer en wijzigingen in de samenstelling van uw gezin zelf door te geven. Als u dit niet doet loopt u het risico geen uitkering te ontvangen. Hiervoor kunt u onderstaand contactformulier gebruiken.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, via e-mail of het contactformulier.

Tarieven:

De contributie is in 2014 vastgesteld op:

Een lid betaald € 20,- contributie per jaar (kinderen onder de 18 gratis indien opgegeven)

De ledenkorting is in 2014 vastgesteld op € 1050,- De ledenkorting is echter nooit hoger dan de factuur van de vereniging. Om voor de ledenkorting in aanmerking te komen moet wel gebruik gemaakt worden van de diensten van de vereniging. Indien de uitvaart door een andere uitvaartverzorger uitgevoerd wordt zal er sprake zijn van een lagere ledenkorting. Deze is € 800,- en is vastgesteld op de ledenvergadering van 2019. Is een lid niet meer woonachtig in Harkema en omstreken dan kan uitkering toch geschieden zonder gebruik te maken van de diensten van de vereniging. Voorwaarde is wel dat het bestuur vooraf in kennis is gesteld en er geen contributieachterstand is.

Bijverzekeren:

De ledenkorting is niet voldoende om alle kosten van de uitvaart te betalen. U kunt zich hiervoor bijverzekeren. Let u hierbij wel op dat u geen natura verzekering afsluit. Dit is een verzekering die geen geld uitkeert, maar diensten. Aangezien uw alleen aanspraak op de ledenkorting kunt maken indien u gebruik maakt van de diensten van de vereniging geeft dit problemen bij één van de beide. Ons advies is om een kapitaalverzekering af te sluiten die uitkeert bij overlijden.