Vereniging


We willen er liever niet bij stil staan, maar iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het leven is onlosmakelijk verbonden aan de dood... Daarom is Uitvaartvereniging Memento Mori Harkema opgericht. Memento Mori Harkema is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk en is opgericht in 1912. De vereniging heeft ruim 3000 leden voornamelijk uit Harkema en omstreken. Toch zijn er ook leden die verder weg wonen. Zij blijven vaak lid omdat ze van plan zijn om later weer naar Harkema terug te komen, of graag in Harkema begraven willen worden.
 
Het doel van de vereniging is om de uitvaarten waardig en betaalbaar uit te voeren. Hiervoor heeft de vereniging zelf medewerkers in dienst. Verder is er een ledenkorting op de factuur voor de uitvaart en houden we de tarieven voor de leden zo laag mogelijk. Ook voor niet leden kan de vereniging de uitvaart verzorgen. Hiervoor gelden wel hogere tarieven en is de ledenkorting uiteraard niet van toepassing.
 
U heeft inspraak. De uitvaartvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden om met elkaar het afgelopen jaar door te nemen en beslissingen te nemen over de te volgen koers. Ook worden de contributie en de ledenkorting tijdens de ledenvergadering vastgesteld.
 
De vereniging is lid van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen welke op haar beurt weer deel uitmaakt van Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.