Berging gereed

 

In april 2018 zijn de laatste puntjes op de i gezet en is de nieuwe berging gereed. We zijn erg blij met het resultaat waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Het bestuur wil een ieder die meegeholpen heeft om dit resultaat neer te zetten bedanken voor hun bijdrage hieraan.

 

 

Nieuwe (extra) ingang begraafplaats

 

In 2016 kochten we het naastgelegen stuk grond voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats. Hiermee kregen we ook de mogelijkheid om aan de achterzijjde een extra ingang te creëren. Na de bewerking van de grond (omhalen en leem verwijderen) is er een pad aangelegd en is de nieuwe ingang aangelegd. In maart 2018 is hier een mooi hek voor geplaatst waarmee de ingang af is. WE zijn blij met het resultaat.

 

Nieuwbouw berging begraafplaats

 

De oude berging en containerunit op de begraafplaats zijn aan vervanging toe. We gaan daarom begin 2018 een nieuwe berging bouwen op de begraafplaats. Hierbij een schets van deze nieuwe berging.

 

 

Lichtjesdag 2017

 

Zondagavond 10 december was er de jaarlijkse Wereldlichtjesdag op de begraafplaats van Memento Mori in Harkema. Om half zeven verzamelden zich ruim 250 mensen in het uitvaartcentrum van Memento Mori. Ondanks de winterse weersomstandigheden dus weer een grote opkomst. De sneeuw zorgde voor een mooi winters plaatje op de sfeervol verlichte begraafplaats. Hier hield Froukje Wesseling een toespraak voor de nabestaanden die hun dierbaren verloren. Hierna liep de stoet naar de begraafplaats waar Froukje Wesseling nog een paar woorden sprak. Om 19.00 uur kreeg een ieder de gelegenheid om een graf te bezoeken waar men de ontvangen kaars kon neerzetten. Na het bezoek aan de begraafplaats was er nog gelegenheid om in het uitvaartcentrum onder het genot van een kopje koffie, thee of warme chocolademelk elkaar te ontmoeten.

 

Lichtjesdag 2016

 

Op zondag 11 december 2016 werd voor de tweede keer stilgestaan bij wereldlichtjesdag. We denken dan aan een ieder die ons is ontvallen. Vanuit het uitvaartcentrum gingen we in een stoet naar de begraafplaats die sfeervol was verlicht. Nadat iedereen zijn kaarsje bij het graf had geplaatst kwamen we bij de rotonde weer bij lekaar waar dhr. Smedes een paar woorden sprak. Hierna gingen we weer terug naar het uitvaartcentrum waar een iedere nog een warm drankje kon krijgen (koffie/thee/chocomel). De opkomst was nog groter dan vorig jaar, zoveel dat we ondanks ruimere inkoop niet voor iedereen een kaarsje beschikbaar hadden. We gaan er voor zorgen dat dit volgend jaar niet weer voorkomt. Om de kosten een beetje te dekken was er een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

 

 

Grafrechten verlengen

 

Wat later dan u van ons gewend bent kunt u de grafrechten weer verlengen. Vanwege de wijzigingen waartoe besloten is op de ledenvergadering is er geen zitting meer maar ontvangt iedereen een brief en een antwoordformulier. In de brief is uitgelegd welke keuzes er nu zijn voor het verlengen. De brief zal uiterlijk 5 november bij u in de bus liggen. Hoort u niets van ons terwijl u wel graven heeft op onze begraafplaats welke verlengt moeten worden dan horen wij graag van u.

 

Uitbreiding begraafplaats

 

Afgelopen jaar kochten we een stuk grond achter de begraafplaats wat bestemd is voor toekomstige uitbreiding. Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden in volle gang. Hieronder een paar foto's rondom de uitbreiding.

 

 

Lichtjesdag 2015

 

Op zondag 13 december 2015 werd in Harkema stilgestaan bij alle kinderen en andere dierbaren die zijn overleden en worden gemist. Vanaf 18.15 uur was iedereen welkom in het uitvaartcentrum van Memento Mori Harkema aan de Nijebuorren. De opkomst was bijzonder groot. In het centrum ontvingen de mensen een kaars waarna de stoet naar de begraafplaats wandelde.De begraafplaats was voor deze gelegenheid door vrijwilligers in een zee van lichtjes gestoken. Zo werd de wereld in deze donkere dagen even letterlijk wat lichter voor mensen die een dierbare verloren hebben en is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

 

Na toepasselijke woorden van de heer B. Smedes werd de klok geluid en werden de kaarsen ontstoken en kon een ieder het graf van zijn dierbare(n) bezoeken.Hierna volgde nog een mooi gedicht van de heer Smedes en werd de terugtocht naar het uitvaartcentrum aanvaard. Hier stond de koffie, thee en chocola voor iedereen klaar en werd rond 20.00 uur de indrukwekkende avond afgesloten. (foto’s Leffert Nicolai)

 

 

Afscheid en kennismaking

 

Op 15 juni hebben we een receptie georganiseerd naar aanleiding van het afscheid bode Foekje Roorda-van der Wal en de kennismaking van onze nieuwe uitvaartleidster Rommie Vietmeijer-Boersma.

Na een periode van 37 jaar waarin zij zich volledig inzette voor de begrafenis-vereniging nam zij afscheid als bode van de vereniging. Lief en leed heeft zij gedeeld met de inwoners van Harkema. Zij begon als bekleedster op 27 jarige leeftijd bij Memento Mori, tien jaar later werd Foekje benoemd tot bode als opvolger van haar vader Foeke v/d Wal.
 
Om gezondheids redenen moet zij een punt achter haar werk zetten als bode van Memento Mori. Tijdens de receptie kon een ieder Foekje de hand drukken en haar nog veel goede jaren toe wensen. Als opvolgster is benoemd als uitvaartverzorgster Rommie Vietmeier-Boersma, geen onbekende bij Memento-Mori daar zij al jaren dienst deed als bekleedster en bedienster. Wij wensen Rommie als uitvaartverzorgster heel veel succes en wijsheid bij haar werk.

 

Opening nieuwe Aula en 100-jarig jubileum

 
Zaterdagmorgen 14 April 2012, rond half elf werd de nieuwe aula van Memento Mori aan de Nijebuorren geopend door onze bode Foekje Roorda, die van tevoren door een oude lijkkoets werd opgehaald van de Koetsekralen, om daarna een tocht te maken door Harkema richting de nieuwe aula, waar Foekje de gelegenheid kreeg om de nieuwe aula te openen door een lint door te knippen. Vooraf had voorzitter Steffelina de Vries een openingswoord gesproken tegen een 100-tal aanwezigen. Ook wethouder Marten van der Veen, Otte Akkerman van de Federatie en Albert Berends van Nardus kwamen aan het woord. Wat een prachtig mooie aula hoorde je van de aanwezigen, die onder het genot van een kopje koffie met gebak een rondleiding kregen van het personeel van Memento Mori. Tevens werd er aan de aanwezigen een jubileumboekje uitgedeeld met een pen. Harkema mag trots zijn op hun nieuwe aula, het is zeker een aanwinst voor ons dorp.