Na overlijden

 
Direct na overlijden:
Als iemand overlijdt dan hoeft u niet meteen van alles te regelen. U kunt eerst wat tijd voor uzelf nemen. Als u daar aan toe bent belt u de (huis)arts. De arts stelt het overlijden vast en maakt een verklaring van overlijden. Overlijdt iemand in het ziekenhuis of verzorgingshuis dan wordt dit voor u geregeld. Hoe oud of ziek iemand ook is geweest, een overlijden komt voor iedereen vaak toch nog onverwacht. Het verlies van iemand uit de naaste omgeving gaat met veel verdriet en emoties gepaard. Dan moet er in korte tijd veel zaken worden geregeld, want tussen het overlijden en de dag van de uitvaart zitten maar een paar dagen. In die paar dagen moet er veel gebeuren. De nabestaanden moeten een aantal belangrijke beslissingen nemen. Dat moet met zorg gebeuren. Daarom is het meestal verstandig om de organisatie aan anderen over te laten. De uitvaartverzorger kan u adviseren over het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die past bij u en de overledene. Verder verzorgt de uitvaartverzorger alle praktische zaken rondom de uitvaart.

 

De uitvaart wordt namens de vereniging verzorgd door:
Mevr. Rommie Vietmeijer-Boersma
Fûgelkamp 9
9281 MA Harkema
Telefoon: 0512-361408 dag en nacht bereikbaar.

 

Bij afwezigheid van mevrouw Vietmeijer-Boersma neemt een vervangende uitvaartverzorger waar. Deze is dan via hetzelfde telefoonnummer te bereiken.

 

Houdt de volgende papieren bij de hand (indien aanwezig):
- de verzekeringspapieren
- het trouwboekje
- een wilsbeschikking
- grafbrief